dimarts, 15 de març de 2011

EL ROSERETMalgrat que les esglésies romàniques siguin el nostre patrimoni més conegut i valorat, durant els segles XVI, XVII i XVIII, se'n van construir moltes més, potser no amb la qualitat del període anterior.

La petita capella del Roseret 623 mts. 31T 404311 4649102 n'és un senzill exemple; de ben segur que es van aprofitar els antics carreus d'una construcció romànica anterior (potser Sant Andreu de Madrona?) per bastir aquest edifici quan la devoció a la Mare de Déu del Roser s'escampà, al segle XVI.

La església del Roseret, a un quart de Puig-Reig, fou construïda l'any 1579, segons la tradició, per Mossèn Joan Siburg qui, essent vicari de Puig-Reig, tenia d'anar cada diumenge a dir Missa matinal a Santa Fé de Fenollet; mes esdevenint que sempre se li espantava el cavall cada vegada que passava per allí on ara hi ha la capella, se reclamà a la Mare de Déu, fent-li promesa de que si deixava de espantar-se-li el cavall i no el tirava més a terra, aixecaria una capella dedicada a la Mare de Déu del Roser, com ho feu desseguida de alcançar la mercè demanada.

dilluns, 14 de març de 2011

SANT MARÇAL DE PUIG-REIG

Sant Marçal de Puig-Reig 476 mts. 31T 405533 4649772 és una església romànica, situada al nort del municipi de Puig-Reig, prop de la carretera de l'Espunyola a Puig-Reig.

Aquesta església també se la coneix amb el nom de Sant Marçal de la Serra, i és esmentada en la documentació medieval com Sant Marçal d'Irenna. Sempre ha estat una capella dependent de la parroquial de Sant Martí de Puig-Reig.

Hi ha poques notícies sobre aquesta església, se sap que l'any 1026 Ramon "Deusaran", senyor d'aquestes terres, feia testament i deixava almoines a Sant Marçal, una moneda d'or per una lluminària. En un testament sense data del trobador Guillem de Bergadà donà al monestir de Santa Maria de Poblet un graner i terres al lloc de Sant Marçal.

La processó que es fa des de Puig-Reig el dia de Sant Marc, és documentada des del 1745, però pot ser més antiga.

Es tracta d'un edifici d'una sola nau, coberta amb volta de canó de mig punt, reforçada amb dos arcs torals, molt amples, que sorgeixen a l'exterior a manera de contrafort. És capçada al cantó de llevant, per un absis semicircular, cobert amb volta de quart d'esfera.

S'entra a l'edifici per una porta oberta al mur de ponent, que es troba precedida per un porxo, afegit posteriorment. És una porta que acaba amb un arc de mig punt adovellat que arrenca de dues àmplies impostes.

Al mur de migdia hi ha un altre portal, ara tapiat, que devia ser l'únic accés a l'església originàriament.

A l'absis, a la part superior i cap al cantó de migdia s'hi pot veure un parell d'arcuacions cegues fetes amb maó massís, que semblen coetànies de l'edifici.
La resta de l'absis presenta aquesta part amb signes d'haver estat refet.

En l'aparell de la construcció hi apareixen fragments de maó, això no és estrany en l'arquitectura catalana del segle XI.

D'aquesta església ha desaparegut el campanar d'espadanya.

dimecres, 23 de febrer de 2011

MURA, EL MILLOR ESCENARI DE RODATGES DE CATALUNYA

MURA ÉS EL MILLOR RACÓ DE CATALUNYA, I EL POBLE DELS GOYA.
US CONVIDO A FER UNA VISITA PELS CARRERS MEDIEVALS, I GAUDIR DE LA GENT QUE INTEGREM AQUEST POBLE CINEMATOGRÀFIC PER EXCEL·LÈNCIA.

FONT DE LA BALMA
La Font de la Balma 768 mts. 31T 416912 4614725 està situada en el torrent que mena entre els Cortins i el Sec, i aboca les seves aigües al torrent d'Estenalles. És a tocar de la carretera BV-1221 Terrassa-Navarcles a l'alçada del quilòmetre 17,300.

diumenge, 20 de febrer de 2011

CAN ROBERT
La masia de Can Robert 653 mts. 31T 417099 4609545 no apareix documentada amb aquesta denominació fins el segle XVIII, cal però plantejar la possibilitat d’un assentament anterior tenint en compte l’existència de la necròpolis alt medieval, situada en mig de l’actual camí que porta al cingle dels Cavalls.
L’estructura de la masia coincideix, un cop més, amb la tipologia tradicional; orientada a migdia, mostra dues plantes i coberta a doble vessant. És envoltada d’un barri (mur de tanca), en la façana principal hi veiem un interessant finestral de pedra amb arc pla i llinda decorada. També hi observem elements constructius arcaics com el desguàs de la façana de ponent. L’era és situada en front de la casa. Propers a la masia hi veiem elements d’ús agrari, com un forn de calç i les restes d’un trull d’oli: dos dipòsits circulars de decantació d’un metre de diàmetre i un fragment de la pedra de moldre.

dimecres, 26 de gener de 2011

SANTUARI DE SANTA MARIA DE L'AGUDASanta Maria de l'Aguda 599 mts. 31T 367217 4630842 es troba dominant Torà a dalt d'un turó i oberta a tots els vents, antigament dita del Castell i citada amb aquest nom l'any 1010, quan fou donada a Santa Maria de Solsona.
L'actual temple, és una construcció d'estil romànic d'una sola nau i dos absis rodons, un a la capçalera i l'altre a la lateral Nord, amb volta de canó no primitiva. Presenta el parament de pedres treballades a maceta, fet típic del romànic més pur, en els laterals, als dos absis, ornats d'arcuacions i bandes llombardes, i en la porta.
Te capelles afegides a banda i banda, porta a ponent refeta i un campanar de planta rectangular més modern. Destaca la presència d'una pica baptismal del segle XI-XII.

Cronològicament cal situar la seva construcció entre finals del segle XI i la primera meitat del segle XII. Ha patit diverses reformes, especialment la dels anys 1847 a 1856, quan degut a la guerra dels set anys es va calar foc al temple, creman-se un valuós retaule gòtic i tot el seu interior. Els anys setanta es realitzà una restauració i l'any 2000 s'hi van fer obres que van reformar l'absis, la teulada i la torre, i s'ha suprimit la moderna capella que feia funcions de sagristia.

dissabte, 22 de gener de 2011

CONVENT AGUSTÍ DE SANTA MARIA DEL PLA
En aquest lloc existia una ermita dedicada a Santa Maria, documentada des del segle XI 405 mts. 31T 359433 4636779.
L'ermita i la propietat van ser cedides el 1665 a l'ordre dels Agustins, que a l'any 1735 van edificar un convent, i més endavant, en 1773, una església.

La primera comunitat del convent estava formada per un prior, dos sacerdots i un coadjutor. Aquests es dedicavent als sagrats ministeris i tenien escola de primera ensenyança de llatí. Al 1800 la comunitat va haver de marxar degut a les persecucions. Un cop fora els frares, el batlle va fer tapiar l'església i el convent. Poc després l'Estat es feu càrrec de l'edifici i el vengué a Antoni Purroy l'any 1844.

Els veïns de Sanaüja, indignats, es varen armar i amb el rector davant intentaren fer-se amb el convent. Dies despres uns quants es varen unir i varen conseguir comprar la propietat. Avui l'edifici conventual està força malmès.

EL PONT DE SANAÜJA
El Pont de Sanaüja 401 mts. 31T 359737 4637222 és d'estil romànic dels segles XIV-XV, antigament era el principal accés a la vila. Es tracta d'una construcció sòlida amb dos ares de mig punt, mènsules i tallamar, que constitueix un dels exemples mes interessants de l'arquitectura civil de les nostres contrades.

LLOBEROLAEl poble de Lloberola 617 mts. 31T 364149 4638744 és a la part de tramuntana, a l'esquerra de la riera de Sanaüja. Al nucli de Lloberola hi ha les restes del castell de Lloberola, la parròquia, la rectoria i algunes cases.

El castell de Lloberola és documentat l'any 1149 quan n'era senyor Bernat Rotlan, que en aquesta data cedí al seu fill Bernat.
El 1172 posseïa el castell de Lloberola Pere Sanç de Llobera, que també tenia el castell de Llobera al Solsonès. El de Lloberola li previngué de la seva muller Dolça, i ell el tenia per Ramon Folc, vescomte de Cardona, que n'era el senyor superior. Fins a la fi del segle XIV ambdós castells anaren units en la senyoria, i s'esmenten el 1314 i el 1375, quan Ramon Folc incorporà al vescomtat de Cardona els seus castells i quan fou erigit al comtat de Cardona, respectivament.
El 1397, però, el castell de Lloberola era de Jaume Saciera i pertanyia a la vegueria de Cervera.
Al segle XV la senyoria de Lloberola pertanyia al Bastard de Cardona, que era germà natural del comte de Cardona i Prades. El 1736 la senyoria del lloc era de Miquel d'Agulló-Pinós i Lagarriga, marquès de Gironella, que residia a Barcelona. N'era batlle Magí Camats i els regidors eren Joan Padollers, Joan Reus i Francesc Cogorulls.
Del castell resten diversos murs i una torre de planta quadrada, però amb els angles arrodonits, que en prendre alçada es va fent més prima. L'església parroquial de Sant Miquel de Lloberola és a peu del castell i conserva algun vestigi antic, però fou reformada segons el gust neoclàssic. Del bisbat d'Urgell en origen, la parròquia fou donada al monestir de Solsona i, també, Masdenforn de Loberola. Posteriorment passaren a la mesa episcopal de Solsona. Pertanyen a la parròquia de Lloberola una gran dispersió de masos, situats molts d'ells entre bosc i terrenys escabrós.
Lloberola celebra la festa major per Sant Miquel, al mes de setembre, el Dilluns de Pasqua es fa un aplec a l'ermita de Santa Maria i el primer diumenge de maig se celebra la festa del Roser.

Podem trobar anterior al 1936, un retaule barroc de l'altar major de l'església parroquial de Sant Miquel, cremat el 16 d'Agost del 1936. Només s'han conservat algunes imatges com ara les de Sant Pere i Sant Pau.
També guarda uns antics sarcòfags gòtic que es troben a costat de la Torre de Lloberola, que pertanyen a la família Saciera de Cervera del segle XIV. Família de gran importància a la Segarra durant els segles medievals. Com a molts pobles, s'explica que els responsables de l'incendi porgaven les cendres per si de cas hi apareixien restes d'or.
L'església de Lloberola era rica en mostres d'escultura barroca i avui encara conserva el magnífic retaule del Roser a més d'altres imatges.

Un parell de documents ens assabenten que al final del segle XV el mestre de retaules Joan de Brusel·les féu una d'aquestes obres per a l'església de Lloberola. Aquest mestre creiem que era l'artífex Joan Troch, conegut, també, amb el nom de Joan de Brusel·les, que es troba documentat a Catalunya entre els anys 1509 i 1535. Ara sabem, doncs, que l'any 1500 ja treballava a Lloberola en la construcció d'un retaule. Atès que el segon document ens diu que el retaule, al començament del mes de febrer de 1501, ja es trobava acabat i col·locat al seu lloc, d'acord amb el contracte encara que hi faltava posar les ales i la diadema a Sant Miquel i la polsera del retaule, hem de suposar que l'obra estaria dedicada a Sant Miquel i que aniria destinada a l'altar major de l'església, ja que aquest sant és el titular de la parròquia de Lloberola. D'altra banda, aquest mateix document ens concreta l'import del retaule: 15 lliures i 10 sous.