diumenge, 19 de maig del 2013

MAS DEL MURONELLEl Mas del Muronell 859 mts. ETRS-89 31T  416002  4614136 un document parla d’aquest mas, és del 14 de maig de 1540, i diu que l’honorable Rafael de Paguera, senyor dels castells de Claret i Mura, en la data indicada, signà carta de precari, a favor de Joan Mata, dels masos Furest, Moragues, Muronell, Llacuna, Satria i Smanella i de les peces de Coll de Boix, Rocatallada, Rouriga, Pola, Montcau, Coll de Garganta, Font del Carner, Fontfreda i d’altres.

Poca cosa queda de les seves restes, tant sols uns murs que amb prou feines sobresurten de terra, seguint-les, ens fan palesa de la seva importància en segles passats.
Pedres, restes de murs construïts amb pedra seca i sempre aprofitant els desnivells del terreny, com també les roques existents en aquells indrets és el que podrem veure.