dissabte, 29 de març de 2008

EL VILÀ - CA L'ARTESÀ - CAN TINOI

EL VILÀCA L'ARTESÀ
CAN TINOI
El Vilà 444 m. N 41º 42.769 E 1º 56.865 data del segle XVIII i està molt a prop del poble de Rocafort. A la carretera de Mura a Rocafort, abans d'arribar a Cal Jaumet, hi ha un camí, a la dreta, abans del pont de Rocafort, que s'enfila i passa del davant de l'antiga granja d'en Bleda i arriba a la casa del Vilà. La casa està totalment enderrocada i les pedres son l'únic testimoni de la seva existència. El paisatge de l'entorn del Vilà, està caracteritzat pel predomini de terres de conreu, mantenint els marges de pedra seca, que refermen l'antiga riquesa en producció de vi i altres cultius d'aquesta pairalia. Al seu costat podem veure dues barraques de vinya, que dona a pensar que en estat construïdes amb els carreus de l'antiga masia.

Ca l'Artesà 345 m. N 41º 43.122 E 1º 56.464 fou una casa construïda a començaments del segle XIX. El mas tenia l'entrada principal, formada per un remarcable portal amb carreus de pedra i arc adovellat, que encara es conserva avui dia. En aquest portal i concretament en la dovella central, hi figura gravada la data de construcció: 1.831. En el seu interior hi podem observar una tina de vi.
Del perquè d'aquest nom, res no es coneix però dona a pensar, que el nom de la casa podria tenir relació amb la professió del propietari, una vegada analitzada la seva construcció. Actualment es troba molt plena de vegetació i és de difícil accés.
Aquesta casa tenia un molí fariner al costat de la riera de Nespres. L'entorn és magnific i les seves restes es situen sobre la vessant d'un petit turó, en la confluència de la riera de Nespres amb el torrent del Ramonet.


Can Tinoi 378 m. N 41º 43.086 E 1º 56.531 segurament fou bastida a mitjans del segle XIX en l'època dels rabassaires. Actualment només en resten unes poques parets. Els murs exteriors son fets de pedruscall, amb l'excepció dels marcs de les finestres i la llinda de la porta d'entrada. La tina de vi encara es manté dempeus, però sembla d'una construcció molt pobre, ja que al seu interior no hi ha els clàssics rajols vermells.


EL VILÀ - CA L'ARTESÀ - CAN TINOI

EL VILÀCA L'ARTESÀ
CAN TINOI
El Vilà 444 m. N 41º 42.769 E 1º 56.865 data del segle XVIII i està molt a prop del poble de Rocafort. A la carretera de Mura a Rocafort, abans d'arribar a Cal Jaumet, hi ha un camí, a la dreta, abans del pont de Rocafort, que s'enfila i passa del davant de l'antiga granja d'en Bleda i arriba a la casa del Vilà. La casa està totalment enderrocada i les pedres son l'únic testimoni de la seva existència. El paisatge de l'entorn del Vilà, està caracteritzat pel predomini de terres de conreu, mantenint els marges de pedra seca, que refermen l'antiga riquesa en producció de vi i altres cultius d'aquesta pairalia. Al seu costat podem veure dues barraques de vinya, que dona a pensar que en estat construïdes amb els carreus de l'antiga masia.

Ca l'Artesà 345 m. N 41º 43.122 E 1º 56.464 fou una casa construïda a començaments del segle XIX. El mas tenia l'entrada principal, formada per un remarcable portal amb carreus de pedra i arc adovellat, que encara es conserva avui dia. En aquest portal i concretament en la dovella central, hi figura gravada la data de construcció: 1.831. En el seu interior hi podem observar una tina de vi.
Del perquè d'aquest nom, res no es coneix però dona a pensar, que el nom de la casa podria tenir relació amb la professió del propietari, una vegada analitzada la seva construcció. Actualment es troba molt plena de vegetació i és de difícil accés.
Aquesta casa tenia un molí fariner al costat de la riera de Nespres. L'entorn és magnific i les seves restes es situen sobre la vessant d'un petit turó, en la confluència de la riera de Nespres amb el torrent del Ramonet.


Can Tinoi 378 m. N 41º 43.086 E 1º 56.531 segurament fou bastida a mitjans del segle XIX en l'època dels rabassaires. Actualment només en resten unes poques parets. Els murs exteriors son fets de pedruscall, amb l'excepció dels marcs de les finestres i la llinda de la porta d'entrada. La tina de vi encara es manté dempeus, però sembla d'una construcció molt pobre, ja que al seu interior no hi ha els clàssics rajols vermells.


diumenge, 23 de març de 2008

RESTES DEL CASTELL DE ROCAFORT (BAGES)

El castell de Rocafort 468 m. N 41º 42.982 E 1º 55.542 fou una fortificació al poble de Rocafort, al Bages, del qual n'es l'origen. En estat ruïnós, les seves restes estan situades en un petit turó, a mà esquerra de la carretera, poc abans d'arribar al poble pujant del Pont de Vilomara.
Rocafort, és esmentat per primera vegada l'any 909 en una escriptura de venda, atorgada pels comptes Sunyer i Riquilda, d'un alou situat a la vall de Nèspola al lloc anomenat Palau de Vesa, del comptat de Manresa.
La primera referència amb el nom actual seria en un altre document, de l'any 1.023, on ja és anomenat Rokaforte. En el document s'especifica que ...el castell de Nèspola que diuen Rocafort.... Si bé la parròquia s'anomenà de Palau de Vesa fins a principis del segle XII.
Però el topònim Rocafort prevaldrà com a definitiu en la denominació del castell, la parròquia, el llinatge i la senyoria feudal del terme. La família Rocafort el mantindrà fins l'any 1.281, Humbert de Rocafort ven a Pere Sitjar, ciutadà de Barcelona, tot el seu domini. Fou un nét d'aquest, també anomenat Pere Sitjar, l'últim senyor laic de Rocafort, les restes del qual reposen en el sarcòfag que es conserva a l'església de Santa Maria de Rocafort.
El 1.377, la seva vídua, Guillerma Nerell, deixa tot el senyoriu de Rocafort al monestir de Sant Benet de Bages, amb el qual la casa de Rocafort mantenia relacions des de segles abans. El monestir tindrà la jurisdicció senyorial del terme de Rocafort fins la desaparició dels drets senyorials i dels ordres religiosos el 1.835.
El castell de Rocafort, abandonat pels monjos, fou destruït durant la guerra dels catalans contra Joan II, la guerra civil catalana.

RESTES DEL CASTELL DE ROCAFORT (BAGES)

El castell de Rocafort 468 m. N 41º 42.982 E 1º 55.542 fou una fortificació al poble de Rocafort, al Bages, del qual n'es l'origen. En estat ruïnós, les seves restes estan situades en un petit turó, a mà esquerra de la carretera, poc abans d'arribar al poble pujant del Pont de Vilomara.
Rocafort, és esmentat per primera vegada l'any 909 en una escriptura de venda, atorgada pels comptes Sunyer i Riquilda, d'un alou situat a la vall de Nèspola al lloc anomenat Palau de Vesa, del comptat de Manresa.
La primera referència amb el nom actual seria en un altre document, de l'any 1.023, on ja és anomenat Rokaforte. En el document s'especifica que ...el castell de Nèspola que diuen Rocafort.... Si bé la parròquia s'anomenà de Palau de Vesa fins a principis del segle XII.
Però el topònim Rocafort prevaldrà com a definitiu en la denominació del castell, la parròquia, el llinatge i la senyoria feudal del terme. La família Rocafort el mantindrà fins l'any 1.281, Humbert de Rocafort ven a Pere Sitjar, ciutadà de Barcelona, tot el seu domini. Fou un nét d'aquest, també anomenat Pere Sitjar, l'últim senyor laic de Rocafort, les restes del qual reposen en el sarcòfag que es conserva a l'església de Santa Maria de Rocafort.
El 1.377, la seva vídua, Guillerma Nerell, deixa tot el senyoriu de Rocafort al monestir de Sant Benet de Bages, amb el qual la casa de Rocafort mantenia relacions des de segles abans. El monestir tindrà la jurisdicció senyorial del terme de Rocafort fins la desaparició dels drets senyorials i dels ordres religiosos el 1.835.
El castell de Rocafort, abandonat pels monjos, fou destruït durant la guerra dels catalans contra Joan II, la guerra civil catalana.

divendres, 21 de març de 2008

LA CASA DEL MOLÍ MENUT I LA SÍNIA DEL CAMÍ RAL


La casa del Molí Menut (segle XVII-XVIII) 420 m. N 41º 44.621 E 1º 58.688 està situada al costat de la Riera de Talamanca, just al nord de l'aglomerat urbà, on el promontori des del punt més alt de la ciutat (570 m.) ha degradat ràpidament cap a la riera fins a una cota de 400 m. Així que endavant, cap al sud, la casa mira cap a la Obaga del Castell, un pendís cobert de pinedes, mentre que endarrere el declivi es molt dolç, pujant de poques desenes de metres cap al Pla del Molí.
L'accés al conjunt es consentit per una pista secundaria que cap a sud el connecta amb Talamanca, pujant tortuosament des de l'altra banda de la riera fins al centre de l'aglomerat urbà, seguint l'orografia del terreny, i en direcció est, endarrere de la casa, prossegueix cap els Cingles de la Lleixa on es connecta amb altres pistes i camins.
Com per totes les altres masies d'aquesta zona, l'àrea del Molí del Menut antigament era dedicada a la vinya, i d'alguns documents i comtes es sap que les dones cercaven el lli a la riera. Actualment, l'entorn pròxim d'aquest conjunt està caracteritzat principalment per la presència de la riera i de tota la vegetació i de l'erosió del terreny que això comporta, encara que el pi és el tip d'arbre més present.
El Ballbè i Boada esmenta un document que parla de la venda d'un molí feta pels monjos del monestir de Sant Benet de Bages precisant que el document no ens parla del seu emplaçament, que però segurament era la riera de Talamanca.
Aquest molí antigament era dedicat a la producció de farina i a la vinya i la seva existència com molí fariner del Menut és coneguda de tots. En s'ocupaven els quatre germans Trullàs, el Quico, el Pep, el Menut i la Valentina , més coneguts com pels Moliners, i aquesta última també es dedicava a la filatura del lli, que ella mateixa recollia a la riera.
Fa deu anys, el Ballbè i Boada ens comentava que no quedava molt del molí, no més l'arbre del rodet motriu, mentre que la bassa ja no existís. El mateix podem dir avui, i tampoc es sap si en l'interior queda alguna peça com la mola, la tremuja, el farinar, etc.
La Sínia del Camí Ral (segle XIX) 400 m. N 41º 44.874 E 1º 58.255 es a tocar a l'indret conegut com La Plana.

LA CASA DEL MOLÍ MENUT I LA SÍNIA DEL CAMÍ RAL


La casa del Molí Menut (segle XVII-XVIII) 420 m. N 41º 44.621 E 1º 58.688 està situada al costat de la Riera de Talamanca, just al nord de l'aglomerat urbà, on el promontori des del punt més alt de la ciutat (570 m.) ha degradat ràpidament cap a la riera fins a una cota de 400 m. Així que endavant, cap al sud, la casa mira cap a la Obaga del Castell, un pendís cobert de pinedes, mentre que endarrere el declivi es molt dolç, pujant de poques desenes de metres cap al Pla del Molí.
L'accés al conjunt es consentit per una pista secundaria que cap a sud el connecta amb Talamanca, pujant tortuosament des de l'altra banda de la riera fins al centre de l'aglomerat urbà, seguint l'orografia del terreny, i en direcció est, endarrere de la casa, prossegueix cap els Cingles de la Lleixa on es connecta amb altres pistes i camins.
Com per totes les altres masies d'aquesta zona, l'àrea del Molí del Menut antigament era dedicada a la vinya, i d'alguns documents i comtes es sap que les dones cercaven el lli a la riera. Actualment, l'entorn pròxim d'aquest conjunt està caracteritzat principalment per la presència de la riera i de tota la vegetació i de l'erosió del terreny que això comporta, encara que el pi és el tip d'arbre més present.
El Ballbè i Boada esmenta un document que parla de la venda d'un molí feta pels monjos del monestir de Sant Benet de Bages precisant que el document no ens parla del seu emplaçament, que però segurament era la riera de Talamanca.
Aquest molí antigament era dedicat a la producció de farina i a la vinya i la seva existència com molí fariner del Menut és coneguda de tots. En s'ocupaven els quatre germans Trullàs, el Quico, el Pep, el Menut i la Valentina , més coneguts com pels Moliners, i aquesta última també es dedicava a la filatura del lli, que ella mateixa recollia a la riera.
Fa deu anys, el Ballbè i Boada ens comentava que no quedava molt del molí, no més l'arbre del rodet motriu, mentre que la bassa ja no existís. El mateix podem dir avui, i tampoc es sap si en l'interior queda alguna peça com la mola, la tremuja, el farinar, etc.
La Sínia del Camí Ral (segle XIX) 400 m. N 41º 44.874 E 1º 58.255 es a tocar a l'indret conegut com La Plana.

RESTES DE L'ERMITA DE SANTA CECILIA DE TALAMANCA

Ja feia dies que em rondava pel cap, anar a la recerca de les restes de l'ermita de Santa Cecília de Talamanca, l'únic que em faltava era trobar-ne les coordenades exactes. Després de buscar i buscar vaig donar amb elles. No ha estat fàcil, doncs les que figuren en l'informe del patrimoni cultural, desenvolupat per la Diputació de Barcelona i segons el meu entendre. No són del tot exactes. Bé però, posant-hi un xic d'imaginació, al final s'ha trobat l'indret desitjat.
Aquesta vegada, hi fet la sortida acompanyat dels meus bons amics Antoni Mora i en Feliu Añaños, gràcies a ells la troballa ha estat inoblidable.
Aquestes ruïnes estan situades al nord de la riera de Talamanca a 469 m. d'alçada, i en la contrada coneguda com el Pla del Molí, envoltades per una densa vegetació on predominen els pins i matolls.
L'enderrocada capella romànica de Santa Cecília, data del segle XI, N 41º 44.713 E 1º 58.697 i especialment el nom de l'advocació que antigament s'hi venerava, va servir de topònim d'una part de les terres d'aquella contrada.
D'aquesta obra només en queden les restes dels murs perimetrals, de planta rectangular d'uns 25 metres quadrats i poca cosa més. No hem vist restes de la coberta ni de l'interior.
A uns 18 metres hi trobem una construcció de pedra seca N 41º 44.722 E 1º 58.692 que intuïm a pensar, que va ser construïda amb els carreus de l'ermita.
Seguim en direcció nord uns 123 metres, i trobem de nou un altre construcció del mateix tipus que l'anterior, però aquesta per cert molt majestuosa i amb una inscripció que diu "6 JVNY 1789" N 41º 44.779 E 1º 58.697 que també ens dona a pensar, que fou construïda amb carreus de l'ermita de Santa Cecília.
Amics lectors, us recomano la visita. Val la pena.

RESTES DE L'ERMITA DE SANTA CECILIA DE TALAMANCA

Ja feia dies que em rondava pel cap, anar a la recerca de les restes de l'ermita de Santa Cecília de Talamanca, l'únic que em faltava era trobar-ne les coordenades exactes. Després de buscar i buscar vaig donar amb elles. No ha estat fàcil, doncs les que figuren en l'informe del patrimoni cultural, desenvolupat per la Diputació de Barcelona i segons el meu entendre. No són del tot exactes. Bé però, posant-hi un xic d'imaginació, al final s'ha trobat l'indret desitjat.
Aquesta vegada, hi fet la sortida acompanyat dels meus bons amics Antoni Mora i en Feliu Añaños, gràcies a ells la troballa ha estat inoblidable.
Aquestes ruïnes estan situades al nord de la riera de Talamanca a 469 m. d'alçada, i en la contrada coneguda com el Pla del Molí, envoltades per una densa vegetació on predominen els pins i matolls.
L'enderrocada capella romànica de Santa Cecília, data del segle XI, N 41º 44.713 E 1º 58.697 i especialment el nom de l'advocació que antigament s'hi venerava, va servir de topònim d'una part de les terres d'aquella contrada.
D'aquesta obra només en queden les restes dels murs perimetrals, de planta rectangular d'uns 25 metres quadrats i poca cosa més. No hem vist restes de la coberta ni de l'interior.
A uns 18 metres hi trobem una construcció de pedra seca N 41º 44.722 E 1º 58.692 que intuïm a pensar, que va ser construïda amb els carreus de l'ermita.
Seguim en direcció nord uns 123 metres, i trobem de nou un altre construcció del mateix tipus que l'anterior, però aquesta per cert molt majestuosa i amb una inscripció que diu "6 JVNY 1789" N 41º 44.779 E 1º 58.697 que també ens dona a pensar, que fou construïda amb carreus de l'ermita de Santa Cecília.
Amics lectors, us recomano la visita. Val la pena.