dissabte, 1 de març de 2008

EL MAS DE LA ROCA I CAN JAN BONIC


El mas de la Roca 520 m. N 41º 42.218 E 1º 58.433 és una masia situada als afores del poble de Mura, a un nivell més amunt de la balma del Perich. Una part de la casa està construïda en l'interior d'una balma, d'aquí el nom del mas i de la família. És una casa de planta baixa, pis i golfes, construïda en pedra amb teulada a doble vessant de teula. La porta principal és d'arc de mig punt i dóna accés a una estança en la que hi ha una tina i una premsa que té la data 1.712 al travesser de fusta, i 1.780 a les pedres que la suporten. L'interior està distribuït en tres crugies perpendiculars a la façana; la de la banda de ponent té un arc diafragma, essent aquesta la crugia més antiga de la casa, que es va ampliar cap a llevant en èpoques posteriors. Es conserva també la base de pedra de l'antic trull d'oli. Al pis, on es troba l'habitatge distribuït també en tres crugies, hi ha un antic forn de pa en bon estat a la banda de llevant, la sala al centre, i la cuina a la banda de ponent, essent visible la roca que cobreix la meitat de les estances. A la crugia de ponent hi ha un assecador amb eixida oberta al pis. Davant la porta principal hi ha una volta de mig punt sobre la que s'aixeca un terrat accessible des del pis. Les terres que pertanyen a la casa estan fetes en feixes ja que el terreny de l'entorn fa molt desnivell. A l'exterior de la casa hi ha una altra tina circular adossada a un corral petit, una bassa de regadiu amb una pedra amb la data 1.610 gravada.
Les úniques dades documentals que tenim del mas són les que dóna la Consueta de Mura el 1.592, que diu que a la casa de la "Roqua" habitaven set persones, essent el de més edat en Joan Sala Roqua. Per tant al segle XVI la casa ja existia, essent probable que es construís a l'edat mitjana el primer habitatge. La data de la bassa, 1.610, ens indica una època de reconstruccions al conjunt. Les dates de la premsa, 1.712 i 1.780, ens indiquen la cronologia d'una època d'aprofitament vitícola.
Des de l'any 2.001 s'estan portant a terme diferents reformes que intenten recuperar els elements antics que es van perdre fruit de l'estat de deteriorament en que es trobava el conjunt.
Can Jan Bonic 520 m. N 41º 42.204 E 1º 58.452 és una casa que tan sols resten dos murs formant angle recte, ja que la resta de construcció i la teulada es van esfondrar fa pocs anys. També resta part d'una tina circular amb parets exteriors de pedra que també està semi ensorrada,. A la paret que resta hi ha una finestra i es distingeix l'arrencada de la porta que era de llinda de pedra. També es veuen a l'interior els encaixos de les bigues del pis. Era una casa de planta baixa, pis i golfes.
Font: Mª del Agua Cortés Elía.