divendres, 21 de març de 2008

LA CASA DEL MOLÍ MENUT I LA SÍNIA DEL CAMÍ RAL


La casa del Molí Menut (segle XVII-XVIII) 420 m. N 41º 44.621 E 1º 58.688 està situada al costat de la Riera de Talamanca, just al nord de l'aglomerat urbà, on el promontori des del punt més alt de la ciutat (570 m.) ha degradat ràpidament cap a la riera fins a una cota de 400 m. Així que endavant, cap al sud, la casa mira cap a la Obaga del Castell, un pendís cobert de pinedes, mentre que endarrere el declivi es molt dolç, pujant de poques desenes de metres cap al Pla del Molí.
L'accés al conjunt es consentit per una pista secundaria que cap a sud el connecta amb Talamanca, pujant tortuosament des de l'altra banda de la riera fins al centre de l'aglomerat urbà, seguint l'orografia del terreny, i en direcció est, endarrere de la casa, prossegueix cap els Cingles de la Lleixa on es connecta amb altres pistes i camins.
Com per totes les altres masies d'aquesta zona, l'àrea del Molí del Menut antigament era dedicada a la vinya, i d'alguns documents i comtes es sap que les dones cercaven el lli a la riera. Actualment, l'entorn pròxim d'aquest conjunt està caracteritzat principalment per la presència de la riera i de tota la vegetació i de l'erosió del terreny que això comporta, encara que el pi és el tip d'arbre més present.
El Ballbè i Boada esmenta un document que parla de la venda d'un molí feta pels monjos del monestir de Sant Benet de Bages precisant que el document no ens parla del seu emplaçament, que però segurament era la riera de Talamanca.
Aquest molí antigament era dedicat a la producció de farina i a la vinya i la seva existència com molí fariner del Menut és coneguda de tots. En s'ocupaven els quatre germans Trullàs, el Quico, el Pep, el Menut i la Valentina , més coneguts com pels Moliners, i aquesta última també es dedicava a la filatura del lli, que ella mateixa recollia a la riera.
Fa deu anys, el Ballbè i Boada ens comentava que no quedava molt del molí, no més l'arbre del rodet motriu, mentre que la bassa ja no existís. El mateix podem dir avui, i tampoc es sap si en l'interior queda alguna peça com la mola, la tremuja, el farinar, etc.
La Sínia del Camí Ral (segle XIX) 400 m. N 41º 44.874 E 1º 58.255 es a tocar a l'indret conegut com La Plana.