dissabte, 5 de gener de 2008

LES TINES DE LES BALMES ROGES I DEL COMPANYÓ

TINES DE LES BALMES ROGES


TINA DEL COMPANYÓTINES DEL CAMÍ DE COMPANYÓ

A les Balmes Roges N 41º 41.585' E 1º 54.990' hi ha dos grups edificats, com si talment fossin dos habitacles, i separats exactament per quaranta-dos metres. La primera d'aquestes construccions, sempre a l'interior de la balma, la formen dues tines, una barraca que les uneix i una construcció rectangular enforma de casa.
La primera d'aquestes tines té una fondària de dos metres quaranta centímetres i un diàmetre de dos metres i vuit centímetres. L'altra només té un metre i noranta-dos centímetres de diàmetre i dos metres de fondària. Queden separades per la barraca, que fa dos metres i trenta-tres centímetres. A l'interior d'aquesta barraca podem veure els brocs de sortida de vi, un a cada costat. La barraca té la coberta plana, que serveix com a plataforma que uneix les dues tines a l'altura del punt de càrrega del raïm.
L'altura total de la primera tina, des de terra fins a tocar la roca de la balma, és de quatre metres i vint centímetres, i la de la segona és com la de la barraca-habitacle que hem esmentat, tres metres i setanta-set centímetres.
Al costat dret, a la part alta, a la filada de tancament del mur amb la roca de la balma, hem observat l'existència de vuit rajoles envernissades de les emprades en la construcció dels interiors de les tines, que ajuden a fer que el tancament del mur amb la roca sigui quasi perfecte.
Aquestes dues tines circulars són fetes amb pedra morterada i amb calç, i en el cas present la teulada o coberta de la tina és la mateixa roca de la balma. Tota l'obra és cuidada i els brocs de sortida del vi queden protegits per un marc fet de pedra carejada.
A 42 metres d'aquesta balma trobem la segona construcció, la qual, aprofitant l'amplada de la balma, molt més important que l'anterior perquè té una mitjana de llum d'uns cinc metres i una llargada de vint-i-quatre metres i vint centímetres, ha pogut serviren el decurs dels anys com a refugi de ramats. Les menjadores i els tancaments de totes les obertures així ens ho demostren.
La tina circular té un diàmetre de dos metres, està molt ben conservada i el broc de sortida del vi queda situat a l'interior d'una edificació quasi quadrada existent al costat esquerre de la tina. Tota aquesta balma queda tancada per un doble mur, suposem que fet en diferents èpoques i que tancava totalment el recinte. Li manca la porta de fusta.
La tina del Companyó N 41º 41.261' E 1º 55.553', situada en un turonet, antigament tenia el camí d'entrada, quasi ja esborrat, a l'esquerra de la tina, si ens situem mirant al nord. La tina del Companyó és una construcció rectangular amb cantonada arrodonida.
Té el broc de descàrrega del vi de cara a una gran esplanada. Creiem que antigament aquest broc de sortida del vi estava protegit per una porta de fusta inexistent en l'actualitat. La tina té una amplada de dos metres i vuitanta centímetres i una fondària de dos metres i quaranta centímetres. Els rajols envernissats, de 40 cm x 40 cm, són plans d'una cara i amb un punt de curvatura per l'altra; això fa que la col·locació d'aquestes peces formin una perfecta circumferència. Les restes de la coberta, com una mostra de la vegetació del seu entorn, han caigut i hanarrelat a l'interior de la tina.
Les tines del camí de Companyó són un altre grup de dues tines en molt mal estat de conservació es troba al camí que va a la tina del Companyó, en direcció a la placeta de les Bruixes. Són dues tines construïdes amb murs de pedra seca i morter de calç, de forma circular i que tenen entrada pel mateix camí forestal que ens hi ha portat. Actualment cap de les dues tines té coberta; han desaparegut totalment. El conjunt està molt malmés i la vegetació boscana fins i tot ha arribat a l'interior de les tines.
En la major part de les tines, un cop acabada l'última fila de rajols envernissats del dipòsit acostuma a haver-n'hi una altra amb un diàmetre un xic superior, aproximadament d'uns vint centímetres i fa que en el moment de posar-hi els raïms no toquin directament les parets de pedra seca. El sistema d'aquestes construccions és repetit en quasi totes les tines.
De la barraca que acompanya les tines ja no en queda res, a la part dels murs, a l'interior, si les cerquem amb deteniment, hi trobarem les dues pedres amb els corresponents brocs per a la sortida del vi. La vegetació ha treballat de valent i tot l'interior de la barraca és cobert de plantes pròpies d'aquell indret.