dijous, 19 de juny de 2014

HOSTAL DE LA CREU (Montserrat)

L'HOSTAL DE LA CREU  31T  405009  4607100
 


L’HOSTAL DE LA CREU
Molts transeünts i peregrins es pregunten per les restes que romanen al costat de l’antic 
camí de Montserrat. Es tracta de les ruïnes de l’antic hostal de la Creu. Antigament, la 
presència d’hostals, tavernes i altres establiments de repòs era una qüestió regulada per lleis general de l’estat. Hem de tenir en compte les circumstàncies socials de l’Antic Règim.
Els viatges, per curts que fossin, no eren fàcils. Així doncs, era important 
garantir una certa presència d’establiments públics per a que atenguessin a tots els 
viatgers, fossin de la classe que fossin. Alguns d’aquests establiments eren coneguts 
com a hospitals, els quals podien tenir cura de malalts o transeünts. Hom atribueix 
aquest ofici a una de les cases antigues de Monistrol que rep aquest topònim. Les 
dimensions dels hostals i demés establiments no eren fixes i depenien totalment de cada 
una de les circumstàncies. Aquest fet es posa de manifest quan hom compara les 
dimensions entre l’hostal de la Creu o l’antic hostal de Sant Jaume de Vallhonesta. 
Sembla que era la confraria de Santa Marta a la qual pertanyien tots els membres que 
exercien aquest ofici. 
Publica un comentari a l'entrada