dijous, 21 de juny de 2018

MINA DE LIGNIT DE CASTELLCIREs tracta d'una mina de lignits terciaris de molt poca qualitat, que també si va trobar pirita, goethita, calcita, malanterita i quars i que fou explotada durant la postguerra del 1936 per l'extracció de carbó mineral.
Podem observar 4 boques, una d'elles, la primera que fou una cata i per tant sols fa uns 5 mts. de llarc, i en l'exterior podem observar les seves escombreres.
No és aconsellable endisar-se al seu interior per possibles despreniments.

1ª BOCA  867 mts.  31T  431152  4627750
2ª BOCA  864 mts.  31T  431153  4627765
3ª BOCA  864 mts.  31T  431156  4627778
4ª BOCA  865 mts.  31T  431150  4627791

Es troba situada en el terme municipal de Castellcir (Moianès) en el camí que va de l'esmentat poble cap a Collsuspina, en el seu costat dret.