dijous, 20 de gener de 2011

SANT SALVADOR DEL COLL DE L'AGUDA

A uns 300 metres a l'est de l'Aguda trobem una capella isolada, dedicada a Sant Salvador del Coll 608 mts. 31T 367569 4630795. Va ser la primera església.
Aquest temple surt esmentat l'any 1100 quan els vescomtes de Cabrera, senyors de l'Aguda, donaren la capellania de Sant Salvador del Coll de l'Aguda a Santa Maria de Solsona.
Es tracta d'un edifici romànic d'una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil apuntat, i capçada a llevant per un absis semicircular i porta al mur de migdia. L'aparell ha estat fet de carreus ben escairats i irregulars, disposats en filades uniformes, fet que evidencia les formes pròpies de les construccions del segleXII.