dijous, 8 de maig de 2008

CASA DE LA VALL
La casa de la Vall o també nomenada de la vall de Mura 620 m. N 41º 41.536 E 2º 00.026. Antigament hi havia tres cases amb un nom molt semblant. La casa de la Vall, la casa de la Vall Sobirana i la casa de la Vall Jussana. És en el segle XIV quan en un document es descobreix l'existència d'aquests tres masos, que més tard passaren al mateix amo i es convertiren en una sola propietat.
Les primeres notícies documentades que se'n coneixen són de l'any 1.238, i una lloació feta per Pons Pere de Banyeres a l'abat del monestir de Sant Llorenç del Munt, Berenguer, del mas de la Vall del terme de Sant Martí de Muredine. La propietat d'aquesta casa i de les seves terres, és ara de la Diputació de Barcelona.
Les cases de la Vall Jussana i Sobirana, ja no existeixen, n'hi ha noticies del 1.189.

1 comentari:

antoniomora.verges@blogger.com ha dit...

Hola Joan;

Et cito quan a la data en que començen les referències escrites de la Vall.
Ho faig en la teva condició de Gran Camarlenc de Mura.

Gràcies