diumenge, 11 de maig de 2008

SANT SALVADOR DEL CANADELL


Sant Salvador del Canadell 406 m. N 41º 46.247 E 1º 56.799 esta situada dins l'antic terme de castell de Calders i de la parròquia de Sant Pere de Viladecavalls i molt a prop del mas Canadell 399 m. N 41º 46.263 E 1º 56.578.
Sempre va ser una capella rural o sufragània, tot i que en el segle XIV apareix citada com a parròquia. Les primeres notícies les tenim de l'any 1.185. Uns anys més tard, en 1.206, Guillem de Calders va donar en el seu testament dos masos i uns molins de Pont de Cabrianes, a més de cent sous per a la dedicació de l'església i per a comprar llibres.
Així, Sant Salvador acumulà una bona colla de bens, entre els quals el mas de la Querosa, el de Montpedròs i la Roca Falconera.
El 1.936 fou profanada i des d'aleshores no s'ha obert al culte.
L'església que podem contemplar avui en dia es va construir en època gòtica, seguint la tradició romànica.
Es van aprofitar els fonaments i part dels murs romànics, tot i que en alguns indrets es van fer de nous al costat.
El temple és de reduïdes dimensions, amb una sola nau capçada a l'est amb un absis semicircular. La nau es cobreix amb una volta de canó, mentre que l'absis té una volta de quart d'esfera.
La porta d'accés la trobem en el mur de ponent. Està formada per un arc de mig punt amb grans dovelles i decorat amb una senzilla motllura per la part interior.
El 1.999 l'empresa Arqueociència va realitzar una intervenció arqueològica. S'han posat al descobert els fonaments i l'enllosat de la construcció romànica primitiva i s'ha excavat el subsòl interior. Material escadusser aparegut entre l'arrebossat del mur de la capella actual podria indicar una cronologia al voltant del segle XVII.
La primitiva església romànica degué malmetre's i en una època incerta se'n construí una de nova al costat.
Es conserva una campana de bronze del 1.703 al mas Canadell.