divendres, 20 de febrer de 2009

LES TINES DE LES SOLANES

Les tines de les Solanes 220 mts. N 41º 43.340 E 1º 52.904. Hi podem accedir pel poble de Viladordis, prenent el camí que voreja el Llobregat i posteriorment la riera de Mura.
La construcció se situa al costat mateix de la riera de Mura, és un conjunt format per onze tines de dipòsit circular i dues edificacions auxiliars.
La part inferior dels murs, que confereixen l'estructura dels dipòsits de les tines, és construïda amb pedra i morter de calç, i la part superior, amb pedra sense material d'unió. Els interiors dels dipòsits, es presenten recoberts de rajoles de ceràmica envernissada lleugerament corbades. Les cobertes són fetes amb el mètode d'aproximació de filades, sobre les quals s'estén una capa de sorra i pedruscall.