diumenge, 22 de febrer de 2009

MOLÍ DEL MIG

El molí del Mig 429 mts. N 41º 42.044 E 1º 57.960 es troba al peu de la riera de Nespres, aprofitant un desnivell del terreny i la proximitat de la riera com a antic aprofitament hidràulic. Zona planera de ribera amb terrasses en que hi ha plantació d'arbres fruiters i horta. Entorn proper de bosc de roure, alzina i pi blanc.

Aquest molí forma part d'un conjunt d'estructures que s'articulen al costat de la riera i seguint la línea d'aquesta, de manera que es succeixen longitudinalment. El molí ha estat transformat i ampliat en diverses èpoques degut a l'acció dels aiguats principalment, és per això que no es conserven elements del seu origen medieval, sinó de segles més propers a l'actualitat. El conjunt es troba a un nivell inferior al de la carretera, de manera que aquesta queda per sobre del nivell de les teulades. Es tracta de vàries edificacions annexades, de planta allargada, paral·leles a la riera, i que s'ha format amb diferents edificacions que s'han anat afegint al cos inicial que es troba a la part central. Tots ells tenen teulada a dos vessants amb el carener paral·lel a la riera, parets de pedra, amb planta baixa (carcavà), primer pis (trull d'oli/escairador) i segon pis (molí), amb finestres petites que s'obren a la banda de la riera, ja que a l'altra banda hi ha la bassa.

El primer pis de l'edifici alberga les diferents dependències del molí, mentre que al segon pis s'ha habilitat l'habitatge actual a la banda de llevant, conservant a la banda de ponent l'antic molí fariner. Les diferents ampliacions es poden veure clarament ja que s'anaven afegin davant la porta principal, cap a llevant, i a cada una de les portes consta la data de construcció de cada fase. Així, en entrar a l'edifici accedim al primer cos (a la banda de llevant) que va ser realitzat fa uns 30-40 anys després d'un important aiguat. En aquest espai hi ha diferents objectes utilitzats al molí, així com un corral. La porta que doná accés al següent cos és de llinda horitzontal de pedra i porta gravada la data 1730; durant molt temps aquesta era la porta principal del molí. Aquest segon cos alberga la premsa que s'utilitzava tant per fer vi com oli, els cups de l'oli situats sota el nivell del paviment. Destaca el paviment que aprofita antigues pedres del molí per enllosar. Des d'aquí s'accedeix al tercer cos a traves d'una porta adovellada d'arc rebaixat que porta gravada a la fulla de fusta la data 1711. Aquest cos alberga la maquinària del molí i és segurament el més antic. Hi ha un trull d'oli format per un recipient fondo amb parets de lloses de pedra i la mola al centre; a vegades aquesta mola era substituïda per una més allargada que s'utilitzava per escairar blat de moro. Hi ha també els engranatges que mouen el molí de farina que es troba en el pis superior i per ús de la casa (va ser la primera casa de Mura que produïa energia elèctrica). El sistema de politges mou l'escairador/trull ja que l'aigua de la bassa entra al nivell inferior d'aquesta zona. Finalment hi ha el quart cos, on hi havia l'habitatge dels moliners, que conserva una campana de foc, una pica, una finestra amb festejadors i diferents estris i objectes de la vida domèstica. A la llinda de la porta d'entrada a aquest espai hi ha gravada la data 1551, poc llegible, i un dibuix que sembla una branca. Des del cos anterior s'accedeix al primer pis on hi ha el molí de farina i l'obrador de pa.
El molí conserva en ús la bassa que es troba darrera la casa, entre aquesta i la carretera, ja que el molí encara es posa en funcionament com a mostra en el museu. També conserva el canal i les diferents comportes que donen pas a l'aigua que s'agafa de la riera de Nespres després de l'antic molí del Melsa. El rodet del molí és de ferro, tot i que anteriorment havia sigut de fusta, i l'aigua que mou aquesta roda torna a sortir a la riera davant la façana principal del molí a través d'un tunel o carcavà.

El molí del Mig és una de les edificacions més antigues de Mura que ja surt documentada a principis del segle XI. En "l'Spèculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt" (inventari de les escriptures de vendes i drets dels monestirs) hi ha un document de l'any 1055 on consta una concessió feta per l'Abat del monestir, d'una casa amb hort, colomer, molí, trull, terres i vinyes, que es troba al costat del riu Nèspola (riera de Nespres).
La família conserva un arxiu familiar amb documentació des del segle XI, que permet fer el seguiment històric del molí.