dimecres, 10 de juny del 2020

MINA DEL PETROLI DE RIUTORT


Mina del Petroli de Riutort  31T  411022  4678344  865 mts.

La mina de Riutort és una de les poquíssimes mines subterrànies de petroli que hi ha al món.
L'any 1905, els enginyers francesos Jules León Claviez i Gosselet, i Philippe Petit Brice van començar-ne la perforació. El petroli s'extreia de les capes de margues bituminoses que al principi afloraven a l'exterior i que, posteriorment, van ser buscades a través de mines de galeria per treure'n major benefici.
De la mina de Riutort no en van sortir més de 500 tones de petroli en 12 anys d'explotació i després de l'excavació de 350 metres de galeries. Es tracta, doncs, d'una obra immensa amb un rendiment en petroli molt minso. La seva singularitat mundial, però, ha fet que recentment se n'hagi habilitat la seva museïtzació i visita.