dimecres, 10 de juny del 2020

XALET GÜELL
Xalet Güell  31T  415896  4679278  966 mts.

Es tracta d'un edifici aïllat destinat a habitatge temporal dels successius directors de la fàbrica de ciment Asland del Clot del Moro al municipi de Castellar de n'Hug (Bergadà).
És d'estil modernista d'arrel gaudiniana, sobretot visible en el tractament de la pedra, elements decoratius i disseny constructiu. La modulació de l'edifici és a partir d'un mòdul central rematat per uns elements decoratius a manera de merlets que sobresurten en tres cossos perpendiculars. A llevant, l'entrada del xalet es fa a través de tres arcs parabòlics. El parament és de carreus de pedra combinant els colors blanc i verd de la ceràmica i la rajola de les teulades i també la fusta en alguns elements.

La construcció es de l'any 1905 va ser feta un cop acabada la fàbrica de ciment, en aquell moment, la primera d'Espanya dedicada a l'obtenció de ciment pòrtland. El Clot del Moro fou iniciativa d'Eusebi Güell, primer comte de Güell, exponent clar de la iniciativa industrial de finals del segle XIX i principis del XX.
El conjunt de la fàbrica és obra de l'arquitecte Gustavino i el xalet, de l'arquitecte Eduard Ferrers i Puig. La fàbrica fou tancada a mitjans dels anys 70. A finals de la mateixa dècada el xalet patí un incendi força debastador.