divendres, 2 de novembre de 2007

CAN TRULLÀS I LA SEVA TEULERIA
Les primeres notícies documentades que s'hi refereixen són les d'un fogatge de l'any 1497, que ens fa coneixedors que era Jaume Trullars el propietari. A l'altura del cementiri de Mura, a la dreta de la carretera i abans d'arribar al poble, surt un camí forestal que porta directament a la casa de Trullàs N 41º 43.012 E 1º 58.012. Des de Rocafort en surt un altre, a l'altura de Cal Jaumet, que passa per les ruïnes del Vilà i segueix per la Teuleria de Can Trullàs N 41º 42.923 E 1º 57.802 i arriba finalment a la casa esmentada.
Els murs de la teuleria, una bona bona part són fets amb pedra seca; altres es troben ja emmorterades. Té dues boques per a fer-hi el foc, construïdes amb dos arcs d'obra cuita i que molt possible són posteriors a la primitiva obra original.
Aquests forns o teuleries, tenien una cambra de combustió, en el present cas, dues. Sobre aquesta cambra hi havia una graella d'argila cuita, que era el que suportava el pes del material a coure. Com que la graella era foradada per xemeneies, el foc, la calor i les flames passava per entremig de l'obra sobre ella emmagatzemada i en feia la cocció.
Aquesta operació durava alguns dies, i les cambres de combustió havien de mantenir-se molt ben alimentades de llenya per a obtenir una cocció constant, bo i procurant que la temperatura fos uniforme.
Finalment, apagat el foc i un cop refredada l'obra cuita, ja es podia retirar el material. Feta aquesta operació ja es podia carregar de nou.