divendres, 2 de maig de 2014

ELS BADLANDS DE LA RIERA DE GAIÀ
Els paisatges coneguts com a BADLANDS són àrees en què l'erosió hídrica és molt intensa i produeix un aixaragallament generalitzat de la superfície. L'elevada densitat del drenatge, la pràctica absència de vegetació i la natura abrupta dels vessants són alguns dels trets més característics d'aquests indrets.

La riera de Gaià, afluent del riu Llobregat, és un curs fluvial que discorre proper al contacte entre la Serralada Prelitoral Catalana i la depressió del Vallès, a l'oest de Terrassa, a la província de Barcelona. Un dels sectors en què l'activitat neotectònica d'aquesta fractura és més evident és el tram de la riera de Gaià comprès entre Can Mitjans (Viladecavalls) i Can Font de Gaià (Terrassa). 305 mts.  31T 415061  4603320.

Els pilars de terra de la riera de Gaià es desenvolupen sobre els materials del Miocè que omplen la depressió i, especialment, en aquelles zones en què apareixen recoberts per sediments quaternaris. Les seves dimensions màximes són 25 m d'altura per 8 m d'amplada. La capa de sediments quaternaris que corona els pilars assoleix els 5 m de gruix.