divendres, 1 de maig del 2009

COMA D'EN VILA
La Coma d'en Vila 900 mts. N 41º 40.007 E 1º 58.361 està situada en la cruïlla dels antics camins de Matadepera a Mura, i en el camí que passant pel Coll d'Eres va fins a Sant Llorenç Savall. Es troba en la part alta de la carena.
Es tracta d'un edifici format per un antic mas i uns corrals. El conjunt té planta rectangular orientat E-O i es troba en un desnivell de terreny, amb diferents edificacions una al costat de l'altre de forma lineal.
El cos principal, el mas, situat a la banda de ponent, és de petites dimensions, de planta baixa i pis, amb coberta d'un aiguavés de teula àrab. Té una porta d'accés a la façana de ponent, amb llinda de pedra i una única finestra de pis. Per la banda de llevant, hi ha un corral o estable, amb un mur que el tanca perimetralment i tres pilars circulars a l'eix central, que suportaven una coberta de la que tant sols en resta una part, la que toca a la casa. Aquest corral principal té una porta d'accés des del costat de migdia, amb llinda de pedra. Té adossat un altre cos a continuació del que només resten els murs.
El camí d'accés a la casa, que es troba a un nivell superior a la banda de tramuntana, hi ha l'era enrajolada i una bassa natural excavada a la roca. Darrerament es van consolidar els murs del conjunt, però la part de la coberta del corral no és gaire segura i ha risc d'ensorrament.
Les primeres dades són del 1341. Probablement seria possesió del mas de la Mata.
El seu ús podria ser ja en el seu origen, com un corral amb una petita casa pel pastor al costat.