dilluns, 18 de maig de 2009

FORN DEL MAS DONZELL
El mas Donzell era prop de Rocafort de Bages, quasi al costat dels masos de l'Artessà i Cal Tinoi. Del mas, ben poca cosa en queda; pilots de pedres són els únics testimonis de la seva existència. El que si es conserva és el seu forn - teuleria 348 mts. N 41º 42.996 E 1º 56.439 i es troba situat en el terme de Talamanca quasi llindant amb el terme del Pont de Vilomara.
Les primeres noticies documentades són de l'any 1281, i tot ens fa pensar que antigament era una casa de pagès fortificada; les seves restes i la seva situació així ens ho fan creure.
El paisatge ve dominat per l'entorn boscós característic on predomina el pi i una vegetació de sotabosc també característica de l'entorn del torrent de l'Artesà.

Segurament es tractava d'un tipus de mas-torre, unes construccions exemptes de planta quadrada o lleugerament rectangular construïdes a base de parets gruixudes formades per carreus més o menys ben tallats, si més no a les cantonades, fixats amb morter de calç. Cosa que permetia la disposició d'una o més plantes. Aquestes construccions, tenien unes dimensions en planta suficients per incloure al seu interior més d'un espai per cada nivell

A l'any 1281 Berenguer de Talamanca i la seva muller, Blanca, van vendre en alou (propietat territorial lliure i exempta de tota càrrega i dret senyorial) a Pere Solà, el mas Donzell; i a Ramon Aymerich, el mas Duarria, del terme i castell de Talamanca.
A l'any 1528 el mas Donzell, ja estava adherit a la propietat del mas Pruners.